Thanh lý hộ

  • Shop Mùa Xuân nhận thanh lý hộ các sản phẩm khách hàng order qua dịch vụ Order hàng Mỹ từ Shop Mùa Xuân.
  • Không thu phí dịch vụ. Hoàn toàn miễn phí.
  • Khách hàng gửi sản phẩm cần thanh lý đến địa chỉ của Shop Mùa Xuân, khi có người mua Shop Mùa Xuân sẽ chủ động giao/gửi hàng đi. Phí giao/gửi hàng người bán và người mua thỏa thuận.
  • Khách hàng giữ sản phẩm cần thanh lý, Shop Mùa Xuân sẽ thông báo khi có người mua để hai bên liên hệ giao/nhận hàng.
  • Yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh và tình trạng món hàng cần thanh lý.
  • Shop Mùa Xuân không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.
Copyright © 2013 Shopmuaxuan.